Ves al contingut principal

El silenci és vida

Una botiga que ven silenci / A shop that sells peace. 
D'un poema de Kunwar Narai


Ven silenci al barri.
La seva botiga
d'altaveus
és just al costat de casa.
Li pago cent rupies al mes
perquè apagui els altaveus
dues hores abans de l'alba.
Sap que sóc
una d'aquestes persones dissortades
que no pot viure
sense silenci!
Sap que
en els dies que vindran
el silenci serà fins i tot més escàs
que l'aigua i l'aire nets.
Sap que
l'era de les revolucions s'ha acabat
i que per omplir l'estómac
ha de vendre
silenci.
Li estic agraït.
En un país com l'Índia
on els preus estan pels núvols
cent rupies al mes
per unes hores de silenci
no és car.

Traduït de l'anglès per Lis Costa

A shop that sells peace

He sells peace in the neighbourhood.
His shop
of loudspeakers
is right next to my house.
I pay him a hundred rupees a month
for not playing the loudspeaker
two hours before sunrise.
He knows that I am
one of those unfortunate people
who cannot live
without peace!
He knows
that in the days to come
peace will be even scarcer
than clean water and clean air.
He knows that
the age of revolutions is over
and in order to fill his stomach
he must sell
peace.
I am grateful to him.
In a country like India
where prices have skyrocketed
a hundred rupees a month
for two hours of peace
is not expensive.

Traduït de l'hindi per Alok Bhalla
 


Comentaris

Entrades populars